top of page

Koulutuspakettimme

Tilaa koulutusta yhteisönne tarpeisiin!

Tarjoamme koulutusta yhteisönne tarpeisiin, ota yhteyttä niin räätälöidään teille sopiva paketti.

"Tuli näkyväksi asioita ja taas pystyi katsomaan asioita näkökulmista, joita arjessa unohtaa."

 

"Heittäytyminen ja nauru teki hyvää."

 

"Ryhmähenki kohosi, tunnelma oli rento ja sujuva, vieläkin naurulihakset kipeinä!"

Kenelle?

 

Koulutuksemme sopivat esimerkiksi työyhteisöille, opintoryhmille sekä asiakaspalvelu- ja hoitotyöhön.

 

 

sisältö

 

Koulutus sisältää: 

– erilaisia matalan kynnyksen kehollista ilmaisua ja improvisaatiota sisältäviä harjoituksia

– tutustumista ja heittäytymistä luovaan työskentelyyn turvallisessa ympäristössä

– kuuntelemista, keskittymistä ja läsnäoloa kehittäviä harjoitteita

– sanatonta ilmaisua ja palautteen antamisen ja saamisen harjoittelua

Koulutus tapahtuu sovituissa tiloissa, teillä tai meillä. 

 

Kesto kaksi-kolme tuntia riippuen halutaanko pitää tauko välissä.

 

Minimiosallistujamäärä 6 henkilöä.

miksi?

 

– Improvisaation avulla voidaan hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen toiminnallinen malli, joka on sovellettavissa erilaisiin arkipäivän kohtaamisiin.

– Vuorovaikutustaitoja on turvallista harjoitella fiktion parissa.

– Avain aikuisen ihmisen henkisiin lukkoihin on leikkiminen. Kaikille tekee hyvää heittäytyä ja vapautua omia rajojaan kunnioittaen. Ryhmässä kukaan ei ole yksin. Luottamus, kuunteleminen ja läsnäolo ovat keskeisessä roolissa.

– Niin taiteen tekemisellä kuin kokemisella on monenlaisia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä terveyttä edistäviä ja tukevia vaikutuksia. Improvisaatioteatteri voi auttaa muun muassa hälventämään jännitystä ja ahdistusta sosiaalisia tilanteita kohtaan.

TAVOITE

 

Koulutuksen tavoitteena on:

– toimivan vuorovaikutuksen löytäminen yksilönä sekä yhteisössä

– itseilmaisun kehittäminen ja varmuuden kasvaminen yhteisössä

– yhteisön yhteishengen vahvistaminen luovan työskentelyn avulla

– toimivaan yhteistyöhön kannustaminen

– jaksamisen ja yhteisön ilmapiirin kehittäminen, joka heijastuu positiivisesti kohtaamiseen esim. yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa

 

Ota yhteyttä – suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

 

Yhteystiedot:

Salon Teatteri

044 031 6055

toimisto@salonteatteri.com

bottom of page