VUOROVAIKUTUSKOULUTUS

Mikko-Pääkkönen-Dreamteam-pressi-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Tilaa vuorovaikutuskoulutusta yhteisönne tarpeisiin

 

"Tuli näkyväksi asioita ja taas pystyi katsomaan asioita näkökulmista, joita arjessa unohtaa"

 

"Heittäytyminen ja nauru teki hyvää"

 

"Ryhmähenki kohosi, tunnelma oli rento ja sujuva, vieläkin naurulihakset kipeinä"

Kenelle? 

Vuorovaikutuskoulutus sopii esimerkiksi työyhteisöille, opintoryhmille sekä asiakaspalvelu- ja hoitotyöhön.

Koulutus sisältää: 

- Erilaisia matalan kynnyksen kehollista ilmaisua ja improvisaatiota sisältäviä harjoituksia

- Tutustumista ja heittäytymistä luovaan työskentelyyn turvallisessa ympäristössä

- Kuuntelemista, keskittymistä ja läsnäoloa kehittäviä harjoitteita

- Sanatonta ilmaisua ja palautteen antamisen ja saamisen harjoittelua

Koulutuksen tavoitteena on:

- Toimivan vuorovaikutuksen löytäminen yksilönä sekä yhteisössä

- Itseilmaisun kehittäminen ja varmuuden kasvaminen yhteisössä

- Yhteisön yhteishengen vahvistaminen luovan työskentelyn avulla

- Toimivaan yhteistyöhön kannustaminen

- Jaksamisen ja yhteisön ilmapiirin kehittäminen, joka heijastuu positiivisesti kohtaamiseen esim. yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa

Miksi? 

- Improvisaation avulla voidaan hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen toiminnallinen malli, joka on sovellettavissa erilaisiin arkipäivän kohtaamisiin. Vuorovaikutustaitoja on turvallista harjoitella fiktion parissa.

- Avain aikuisen ihmisen henkisiin lukkoihin on leikkiminen. Kaikille tekee hyvää heittäytyä ja vapautua omia rajojaan kunnioittaen. Ryhmässä kukaan ei ole yksin. Luottamus, kuunteleminen ja läsnäolo ovat keskeisessä roolissa.

- Niin taiteen tekemisellä kuin kokemisella on monenlaisia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä terveyttä edistäviä ja tukevia vaikutuksia. Improvisaatioteatteri voi auttaa muun muassa hälventämään jännitystä ja ahdistusta sosiaalisia tilanteita kohtaan.

Koulutus tapahtuu sovituissa tiloissa, teillä tai meillä. 

Koulutus kestää kaksi-kolme tuntia riippuen halutaanko pitää tauko välissä.

Minimiosallistujamäärä 6 henkilöä.

Ota yhteyttä – suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

 

Yhteystiedot:

Salon Teatteri

044 031 6055

toimisto@salonteatteri.com